فرمت فایل های مجاز: .zip, .rar, .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .mp3, .mov