تحویل آنی سرورهای مجازی با ترکیب مجازی ساز kvm و کنترل پنل قدرتمند virtulalizor -سفارش دهید و تحویل بگیرید بدون فوت وقت!

طرح 1

85000 تومان


خط تلفن رایگان در پرداخت 2 یکساله به نام شما
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
منشی تلفنی و IVR
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
گزارشات حرفه ای
پیغام گیر صوتی Voice mail
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا ۴ داخلی
پرداخت 3 ماهه 3٪ تخفیف دارد
پرداخت 6 ماهه 6٪ تخفیف دارد
پرداخت 1ساله 10٪ تخفیف دارد+خط رایگان
پرداخت 2 ساله 24٪ تخفیف دارد

طرح 3

600000 تومان


خط تلفن رایگان در پرداخت 1 یکساله به نام شما در پرداخت 1 ساله با 4 تماس همزمان
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
منشی تلفنی و IVR
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
گزارشات حرفه ای
پیغام گیر صوتی Voice mail
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا 16 داخلی
پرداخت 6 ماهه 3٪ تخفیف دارد
پرداخت 6 ماهه 6٪ تخفیف دارد
پرداخت 1ساله 10٪ تخفیف دارد+خط رایگان
پرداخت 2 ساله 24٪ تخفیف دارد

طرح 4

1200000 تومان


خط تلفن تجاری دائم به نام شما با مالکیت دايمی با ۸ تماس با مالکیت دايمی به ارزش یک میلیون تومان
بدون محدودیت جغرافیایی
HD کیفیت صدای
IVR منشی تلفنی و
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
گزارشات حرفه ای
Voice mail پیغام گیر صوتی
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
مناسب شرکتها تا ۳۶ داخلی
پرداخت 6 ماهه 3٪ تخفیف دارد
پرداخت 6 ماهه 6٪ تخفیف دارد
پرداخت 1ساله 10٪ تخفیف دارد+خط رایگان
پرداخت 2 ساله 24٪ تخفیف دارد