میزبانی مرکز تلفن سانترال ویپ

 • طرح 1

  از 85,000/mo
  سفارش دهید
  • خط تلفن رایگان در پرداخت 1 یکساله به نام شما
   با مالکیت دايمی به ارزش 220 هزارتومان
   بدون محدودیت جغرافیایی
   کیفیت صدای HD
   منشی تلفنی و IVR
   تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
   کنفرانس تلفنی
   گزارشات حرفه ای
   پیغام گیر صوتی Voice mail
   عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
   ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
   مناسب شرکتها تا ۴ داخلی


   پرداخت 6 ماهه 3٪ تخفیف دارد
   پرداخت 6 ماهه 6٪ تخفیف دارد
   پرداخت 1ساله 10٪ تخفیف دارد+خط رایگان
   پرداخت 2 ساله 24٪ تخفیف دارد
 • طرح 2

  از 150,000/mo
  سفارش دهید
  • خط تلفن رایگان در پرداخت 1 یکساله به نام شما
   با مالکیت دايمی به ارزش 220 هزارتومان
   بدون محدودیت جغرافیایی
   کیفیت صدای HD
   منشی تلفنی و IVR
   تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
   کنفرانس تلفنی
   گزارشات حرفه ای
   پیغام گیر صوتی Voice mail
   عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
   ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
   مناسب شرکتها تا 8 داخلی


   پرداخت 3 ماهه 3٪ تخفیف دارد
   پرداخت 6 ماهه 6٪ تخفیف دارد
   پرداخت 1ساله 10٪ تخفیف دارد+خط رایگان
   پرداخت 2ساله 24٪ تخفیف دارد
 • طرح 3

  از 600,000/mo
  سفارش دهید
  • خط تلفن تجاری به نام شما با مالکیت دايمی در پرداخت 1 ساله با 4 تماس همزمان به ارزش 610 هزار تومان
   بدون محدودیت جغرافیایی
   کیفیت صدای HD
   منشی تلفنی و IVR
   تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
   کنفرانس تلفنی
   گزارشات حرفه ای
   پیغام گیر صوتی Voice mail
   عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
   ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
   مناسب شرکتها تا 16 داخلی


   پرداخت 3 ماهه 3٪ تخفیف دارد
   پرداخت 6 ماهه 6٪ تخفیف دارد
   پرداخت 1 ساله 10٪ تخفیف دارد+خط رایگان
   پرداخت 2 ساله 24٪ تخفیف دارد
 • طرح 4

  از 1,200,000/mo
  سفارش دهید
  • خط تلفن تجاری دائم به نام شما با مالکیت دايمی با ۸ تماس
   همزمان به ارزش یک میلیون تومان در پرداخت 6 ماهه
   بدون محدودیت جغرافیایی
   کیفیت صدای HD
   منشی تلفنی و IVR
   تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
   کنفرانس تلفنی
   گزارشات حرفه ای
   پیغام گیر صوتی Voice mail
   عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
   ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا
   مناسب شرکتها تا ۳۶ داخلی


   پرداخت 3 ماهه 3٪ تخفیف دارد
   پرداخت 6 ماهه 6٪ تخفیف دارد+خط رایگان
   پرداخت 1 ساله 10٪ تخفیف دارد
   پرداخت 2 ساله 24٪ تخفیف دارد