سمینار روش های مجازی سازی در سال جدید میلادی توسط مدرس برتر این حوزه آقای منصوری برگزار خواهد شد.

محتویات سمینار در اطلاعیه های بعدی منتشر خواهد شد.

۱۰ بهمن ۱۳۹۸