تحویل آنی سرورهای مجازی با ترکیب مجازی ساز kvm و کنترل پنل قدرتمند virtulalizor -سفارش دهید و تحویل بگیرید بدون فوت وقت!

طرح 1
80 هزار تومان

 • یک هسته Xeon5650
 • رم : 1024 مگابايت ECC
 • هارد : 50 گيگابايت SATA 2 7200 RPM یا 10GB SSD
 • ترافيک ماهيانه : 60GB
طرح 2
160 هزار تومان

 • دو هسته Xeon5650
 • رم : 2048 مگابايت ECC
 • هارد : 70 گيگابايت SATA 2 7200 RPM یا 15GB SSD
 • ترافيک ماهيانه : 100GB
طرح 4
300 هزار تومان

 • چهار هسته Xeon5650
 • رم : 4096 مگابايت ECC
 • هارد : 150 گيگابايت SATA 2 7200 RPM یا 25GB SSD
 • ترافيک ماهيانه : 200GB
طرح 5
350 هزار تومان

 • چهار هسته Xeon5650
 • رم : 5120 مگابايت ECC
 • هارد : 170 گيگابايت SATA 2 7200 RPM یا 30GB SSD
 • ترافيک ماهيانه : 300GB

تحویل آنی سرورهای مجازی با ترکیب مجازی ساز kvm و کنترل پنل قدرتمند virtulalizor -سفارش دهید و تحویل بگیرید بدون فوت وقت!

طرح 1
350 هزار تومان

 • چهار هسته Xeon5650
 • رم : 6144 مگابايت ECC
 • هارد : 200 گيگابايت
 • ترافيک ماهيانه : 350GB
طرح 2
400 هزار تومان

 • چهار هسته Xeon5650
 • رم : 8192 مگابايت ECC
 • هارد : 200 گيگابايت
 • ترافيک ماهيانه :400GB
طرح 4
600 هزار تومان

 • شش هسته Xeon5650
 • رم : 12288 مگابايت ECC
 • هارد : 300 گيگابايت
 • ترافيک ماهيانه : 500GB

تحویل آنی سرورهای مجازی با ترکیب مجازی ساز kvm و کنترل پنل قدرتمند virtulalizor -سفارش دهید و تحویل بگیرید بدون فوت وقت!

طرح 1
38 هزار تومان

 • یک هسته Xeon5650
 • رم : 512 مگابايت ECC
 • هارد : 25 گيگابايت
 • ترافيک ماهيانه : نامحدود
طرح 2
58 هزار تومان

 • یک هسته Xeon5650
 • رم : 1024 مگابايت ECC
 • هارد : 50 گيگابايت
 • ترافيک ماهيانه : نامحدود
طرح 4
128 هزار تومان

 • دو هسته Xeon5650
 • رم : 4096 مگابايت ECC
 • هارد : 100 گيگابايت
 • ترافيک ماهيانه : نامحدود
طرح 5
168 هزار تومان

 • سه هسته Xeon5650
 • رم : 4096 مگابايت ECC
 • هارد : 150 گيگابايت
 • ترافيک ماهيانه : نامحدود
طرح 6
208 هزار تومان

 • چهار هسته Xeon5650
 • رم : 5120 مگابايت ECC
 • هارد : 170 گيگابايت
 • ترافيک ماهيانه : نامحدود
تعدادی از مشترکین سرورین

تلفن : 02191301006
فکس : 02191011840
ایمیل : info [at] serverin.net
بالا